Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny<br>ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Obecní knihovna Kunžak

 1. Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách obecní knihovny zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb knihovny nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 2. Knihovna v souvislosti s ochranou svého majetku, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně a při poskytování kvalitních služeb musí registrovat své uživatele, což znamená, že zaznamenává jejich osobní data a zpracovávají je.
 3. Knihovna musí čtenáře informovat ihned (při registraci), že o něm bude zpracovávat informace. Musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho souhlas s tímto zpracováním.
 4. Knihovna k registraci požaduje tyto údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresu trvalého bydliště
  • rok narození
 5. Uživatel může poskytnout i další údaje tkz. kontaktní údaje (tj. telefon, e-mail, …), které zkvalitní nabízené služby knihovny.
 6. Knihovna může požádat i o další údaje (např. vzdělání, povolání, škola apod.), které použije pouze pro statistické účely.
 7. Knihovna pracuje v neautomatizované knihovní síti a uchovává tyto originální písemnosti:
  • přihlášku čtenáře
  • výpůjční sáček
  • účetní doklady.
  Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny a přístup k nim má pouze zaměstnanec knihovny.
 8. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku.
 9. Ukončení ochrany osobních údajů:

   

  • pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů (čtenář má ukončené členství v knihovně)
  • čtenář má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně a požádá o částečnou likvidaci svých osobních údajů (tj. údaje, které nejsou potřebné … ) údaje o transakcích, které byly provedeny v kalendářním roce.
 10. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Stáhnout směrnici si může ZDE

AKTUALITY

13.06.2024
Prodej brambor
12.06.2024
Utkání v kopané
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě