Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Odebírat zprávy

Chcete-li dostávat informace z našeho webu emailem, zaregistrujte se.

Registrovat odběr zpráv
Zde můžete
Zrušit odběr zpráv .

Spolupracují s námie-podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@kunzak.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Kunžak.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obec Kunžak,
Náměstí Komenského 74,
378 62 Kunžak

Úřední hodiny podatelny:
 

 
Úřední hodiny podatelny :
 
Pondělí :
7.00 hod. - 11.00 hod            12.00- 17.00 hod.
Úterý :
 7.00 hod. - 11.00 hod.           12.00- 15.00 hod.
Středa :
 7.00 hod. - 11.00 hod.           12.00- 17.00 hod.
Čtvrtek :
 7.00 hod. - 11.00 hod.           12.00 - 15.00 hod.
Pátek :
 7.00 hod. - 11.00 hod.           12.00- 13.30 hod.
 

Obecní  úřad Kunžak neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budovách Obecního úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecníhoúřadu
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Kunžak podatelna@kunzak.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obecního úřadu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, ZIP, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@kunzak.cz případně na poštovní adresu Obecního úřadu.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

AKTUALITY

obrázek k článku: Vítání občánků
28.03.2024
Vítání občánků
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě