Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu

Dokumenty ke stažení

  Ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví obce Kunžak
  Ceny materiálů a služeb - změna položky odstranění hrobového příslušenství
  Ceny materiálů a služeb obce Kunžak na rok 2024
  Ohlášení reklamního, informačního a propagačního zařízení o ploše větší než 0,6 m2
  Oznámení nároku na osvobození
  Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce
  Přiznání k poplatku z pobytu
  Registrace k poplatku z pobytu
  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - fyzická osoba
  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - fyzická osoba
  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - právnická osoba
  Smlouva služebnost fyzická osoba
  Smlouva služebnost právnická osoba
  Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Obec Kunžak
  Úprava komunikací.
  Výzva k uzavření smlouvy o VB.
  Ž á d o s t o povolení připojení sousední nemovitosti (úpravě takového přpojení nebo zrušení) k pozemní komunikaci ve smyslu § 10 odst. (4) písm. b) zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace
  Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad
  Žádost o vrácení přeplatku poplatku za psa
  Žádost o zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst.(6), písm.c,d,e, zákona c. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znení, ve smyslu § 40 odst.(5) vyhlášky c. 104/1997 Sb. v platném znení, kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí.
  Žádost u umožnění uložení inž.sítí do pozemků obce.

AKTUALITY

obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě