Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


legenda:

Přímé řízení

Koordinační činnost

Výkon zřizovatelské činnosti

Organizační schéma

STAROSTA
zastupuje obec navenek a plní další úkoly podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
|
|

MÍSTOSTAROSTA
zastupuje starostu
v době jeho nepřítomnosti, plní další úkoly podle pokynů starosty

|

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
samostatný odborný pracovník
výkon státní správy, správní poplatky, stavební archiv, pasport komunikací, správa komunikací včetně rozhodnutí o zvl. užívání, státní dozor nad komunikacemi , zimní údržba MK ,odpovídá za provozuschopnost a údržbu všech objektů ve vlastnictví obce včetně inženýrských sítí, příprava výběrových řízení stavebních, vedení příslušné evidence, odpovídá za chod hospodaření v obecních lesích, řešení urbanismus obce, evidence podzemních sítí, dopravní značení, povolování kácení stromů mimo les, zpracovává žádosti o dotace, vidimace a legalizace, Czech Point

|

MATRIKA
samostatný odborný pracovník
matrika pro správní obvod obcí Kunžak, Člunek, Střížovice evidence obyvatel, osobní a mzdová agenda včetně VPP, agenda ztrát a nálezů, evidence pozemků, smlouvy - prodeje pozemků,inventarizace majetku, zastupuje sekretariát, správní poplatky za úsek, provádí vidimaci a legalizaci podle platných předpisů, Czech Point

|

SEKRETARIÁT
samostatný odborný pracovník
podatelna pošty, spisovna, informační místo úřadu, agenda hřbitova, korespondence starosty a zástupce starosty, fakturace, agenda místních poplatků, zajišťování voleb, příkazy k jízdám, archiv, nájemné z bytů , nebytových prostor a pozemků, pohledávky, soc. a zdrav. agenda, péče o rodinu a děti, zastupuje matriku, člen komise sociální, zdravotní a bytové, správ. poplatky za úsek

|

ÚČETNÍ
samostatný odborný pracovník
ekonomika, vedení účetních dokladů, pojišťovna, finanční archiv, úhrady faktur, zastupuje sekretariát,evidence stížností, rozpočet- daňové povinnosti obce, evidence spotřeby PHM

|

PRACOVNÍCI ÚDRŽBY OBCE

|

UKLÍZEČKA BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU

|

KNIHOVNICE
OBECNÍ KNIHOVNA

|

UKLÍZEČKA BUDOVA DPS

|

SPRÁVCE TĚLOCVIČNY

|

POVODŇOVÁ KOMISE

|

HAVARIJNÍ KOMISE 

|

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

|

MATEŘSKÁ ŠKOLA

AKTUALITY

11.07.2024
Prodej nových brambor
28.06.2024
Knihovna o prázdninách
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě