Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu

Územní plán

23.12.2022  Návrh změny č. 5 ÚP Kunžak
09.11.2017  Výkres širších vztahů
09.11.2017  Výkres základního členění
09.11.2017  Hlavní výkres - a
09.11.2017  Hlavní výkres -b
09.11.2017  Koordinační výkres-a
09.11.2017  Koordinační výkres -b
09.11.2017  Koncepce technické infrastruktury-b
09.11.2017  Koncepce technické infrastruktury-b
09.11.2017  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací-a
09.11.2017  Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací-b
09.11.2017  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-a
09.11.2017  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu-b
09.11.2017  Kunžak-Čistopis
09.11.2017  Opatření obecné povahy - odůvodnění

AKTUALITY

obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě