Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Pravidla pro stánkový prodej o pouti v Kunžaku.

  • Obec Kunžak vyhradila a označila na náměstí Komenského, v ulici Havlíčkova a Ke Kostelu prodejní místa k umístění stánků o pouti v délce 2 m a hloubce maximálně 2 m u každého místa v sobotu a neděli.
  • Poplatek za užívání veřejného prostranství  k umístění stánků o pouti činí 80-- Kč za jedno prodejní místo a den a je splatný na místě, v den konání pouti.
  • Nutným předpokladem pro umožnění zaplacení poplatku, je předložení potvrzení o rezervaci. To dostane účastník, po potvrzení rezervace pracovníkem OÚ Kunžak e-mailem.
  • Potřebný počet prodejních míst si prodejce může  rezervovat  na jeden, nebo oba dva dny přímo z webových stránek nebo osobně na Obecním úřadu Kunžak a to nejpozději do 15.8. běžného roku.
  • Z vážných důvodů je možné zrušit rezervaci a požádat o vrácení uhrazeného místního poplatku do 31.7. běžného roku.
  • Umístění prodejních stánků na rezervovaná prodejní místa je možné po splnění uvedených podmínek, nejdříve v sobotu před pouťovou nedělí od 05.00 hodin.

Klikněte na příslušnou oblast, ve které si chcete PM rezervovat

aktivní oblast-rezervace-prodejního-místa-zóna-3 aktivní oblast-rezervace-prodejního-místa-zóna-2 aktivní oblast-rezervace-prodejního-místa-zóna-3 aktivní oblast-rezervace-prodejního-místa-zóna-4

AKTUALITY

13.06.2024
Prodej brambor
12.06.2024
Utkání v kopané
obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě