Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Sběrný dvůr Kunžak

provozní doba:  středa: 16.00 - 18.00 hodin

                            sobota: 9.00 - 11.00 hodin

 

Seznam druhů odpadů, které lze ukládat ve sběrném dvoře:

Kat.č. Kategorie Název druhu odpadu
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O Plastové obaly
15 01 05 O Kompozitní obaly
15 01 07 O Skleněné obaly
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03 O Pneumatiky
16 01 07 N Olejové filtry
16 06 01 N Olověné akumulátory
16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie akumulátory
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
20 01 01 O Papír a lepenka
20 01 02 O Sklo
20 01 10 O Oděvy
20 01 11 O Textilní materiály
20 01 21 O Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 25 O Jedlý olej a tuk
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený po č. 20 01 25
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 38 O Dřevo
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 03 07 O Objemný odpad

 

AKTUALITY

01.06.2023
Nález klíčů
01.06.2023
Zatoulaný pes
obrázek k článku: Fotbal 4.6.2023
01.06.2023
Fotbal 4.6.2023
31.05.2023
Přednáška PČR zaměřená na nebezpečí podvodů na internetu
30.05.2023
Dětský den Pozor, letos probíhá na fotbalovém hřišti u sportovní haly!


Prohlášení o shodě