Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Sběrný dvůr Kunžak

provozní doba:  středa: 16.oo - 18.oo hodin

Seznam druhů odpadů, které lze ukládat ve sběrném dvoře:

Kat.č. Kategorie Název druhu odpadu
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O Plastové obaly
15 01 05 O Kompozitní obaly
15 01 07 O Skleněné obaly
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 03 O Pneumatiky
16 01 07 N Olejové filtry
16 06 01 N Olověné akumulátory
16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie akumulátory
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
20 01 01 O Papír a lepenka
20 01 02 O Sklo
20 01 10 O Oděvy
20 01 11 O Textilní materiály
20 01 21 O Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 25 O Jedlý olej a tuk
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený po č. 20 01 25
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 03 07 O Objemný odpad

AKTUALITY

obrázek k článku: Adventní trhy
09.11.2022
Adventní trhy
obrázek k článku: Betlémské světlo
09.11.2022
Betlémské světlo
obrázek k článku: Pomoc- při finanční tísni spojené s růstem cen energií
17.03.2022
Pomoc- při finanční tísni spojené s růstem cen energií
obrázek k článku: Vyúčtování likvidace odpadů za rok 2021 a 2022
01.03.2021
Vyúčtování likvidace odpadů za rok 2021 a 2022
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě