Oficiální web Obce Kunžak

Přístupnost

Obec Kunžak
oficiální web obce


Menu


Pokyny Obce Kunžak k nakládání s odpady

 1. Pro nakládání se směsným komunálním odpadem jsou určeny tyto sběrné nádoby:

  • typizované plechové popelnice 110 l, plastové popelnice 110 l
   1. jedna nádoba o obsahu 110 litrů je určena maximálně pro 5 osob nebo 1 rodinu. Roční paušální známku si fyzické osoby vyzvednou na Obecním úřadu v Kunžaku po zaplacení místního poplatku dle aktuální vyhlášky.
   2. nefunkční popelnice vymění prostřednictvím Obce Kunžak firma AVE CZ trvale bydlícím občanům za novou plastovou
   3. do popelnic a kontejnerů je zakázáno ukládat žhavý popel
  • kontejnery 1100 l, opatřené paušální roční známkou
  • typizované plastové pytle
 2. Stanoviště sběrných nádob

  • Sběrné nádoby musí být umístěny na stanovištích, pro ně obcí vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady, byly dobře přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu - stálé stanoviště.
  • Není-li pro tyto nádoby vyčleněno samostatné místo, jsou nádoby na odpad umístěny na vlastním pozemku vlastníka objektu nebo vlastníka odpadu.
  • Sběrné nádoby na domovní odpad musí být v den odvozu umístěny co nejblíže k vozovce tak, aby umožňovaly manipulaci, spojenou s jejich vyprazdňováním a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu.
  • Po provedeném svozu musí být nádoby neprodleně, nejpozději však v den svozu, z chodníků a krajnic odklizeny.
  • Vlastníci nemovitostí na samotách a vlastníci rekreačních chat tam, kde nelze zajíždět svozovou firmou, vyvážející odpad, budou nashromážděné odpady v den svozu umisovat v typizovaných pytlích  na nejbližší svozové místo.
 3. Sběrný dvůr, ulice Bystřická:

  Provozní doba:
  středa 16.00 – 18.00 hodin
  sobota 09.00 – 11.00 hodin
 4. Termíny svozů směsného komunálního odpadu:

  • Kunžak, Mosty, Valtínov, Lány každý týden v úterý
  • ulice Žižkova a Mosty do chalup každé úterý odpoledne 
  • Kaproun, Suchdol:
   od 01.01. do 30.06.  v lichých týdnech v úterý
   od 01.07. do 31.08.   každý týden v úterý
   od 01.09. do 31.12. v lichých týdnech v úterý
  • Terezín:
   celoročně úterý v sudý týden
  • Zvůle:
   od 01.01.  do 30.06. úterý v lichý týden v měsíci
   od 01.07.  do 31.08. každé úterý
   od 01.09.  do  31.12.  úterý v lichý týden v měsíci
 5. Termíny svozů tříděného odpadu - Harmonogram svozu separovaného odpadu rok 2024

  Kunžak - místní části

  měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  PLAST každé pondělí v sudý týden každé pondělí každé pondělí v sudý týden 
  PAPÍR každé úterý v lichý týden
  SKLO 23. 20. 19. 16. 14. 11. 9. 6. 3. 1.+29. 26. 24.
 6. Harmonogram svozu separovaného odpadu rok 2024

  Kunžak

  měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  PLAST každé pondělí
  PAPÍR každé úterý v lichý týden
  SKLO 1 23. 20. 19. 16. 14. 11. 9. 6. 3. 1.+.29. 26. 24.
 7. Termíny svozů bioodpadu:

  od 01.04. do 30.11. každý lichý týden ve čtvrtek
  od 01.12. do 31.03. po dohodě s vedením ZD Kunžak možno likvidovat bioodpad v areálu ZD Kunžak

Likvidace posečené trávy:

možno likvidovat v areálu ZD Kunžak
Po – Pá 7.00 – 17.00 hodin
So – Ne 7.00 – 12.00 hodin

 

AKTUALITY

obrázek k článku: 120. výročí otevření budovy školy
18.03.2024
120. výročí otevření budovy školy
obrázek k článku: Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku
01.02.2021
Volné místo pro praktického lékaře pro děti a dorostu v Kunžaku


Prohlášení o shodě